Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Welkom bij Kindertherapie praktijk Tilburg

Een persoonlijke, betrokken en op u toegespitste benadering staat voor ons centraal in het beantwoorden van uw hulpvraag. Onze praktijk is gericht op de behandeling en/of begeleiding van kinderen en jongeren met gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek of (motorische) ontwikkelings achterstanden (LVG). Daarnaast begeleiden we kinderen en jongeren met verlieservaring, zoals dood en echtscheiding of b.v depressie. Specialisatie is de behandeling en begeleiding van kinderenen jongeren met autisme spectrum stoornissen.

Naast individuele behandeling / begeleiding wordt er in groepsverband sociale vaardigheidstraining aangeboden. Pedagogische begeleiding van ouders en begeleiding van school behoort tot de mogelijkheden.Daarnaast zijn twee medewerkers opgeleid voor het geven van EMDR ten behoeve van de behandeling van een enkelvoudig of meervoudig trauma. Verder wordt ook de psycho- fysieke weerbaarheidstraining Rots en Water gegeven binnen onze praktijk. Onze behandelmethoden zijn: Psychomotorische therapie, creatieve therapie en EMDR.

Omdat wij werken in een gymzaal waarbij het opdoen van nieuwe ervaringen middels bewegen en lichamelijkheid centraal staat, komen veel kinderen en jongeren graag en met veel plezier naar de dicht bij hun belevingswereld staande behandeling/begeleiding. Deze minder verbale benadering is niet alleen leuk maar levert ook zeer goede resultaten op.

De kosten worden door vrijwel alle verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering(geen eigen risico) onder alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zijn er mogelijkheden via het PGB (persoonsgebonden budget), aan te vragen bij uw gemeente.De kosten worden dan vergoed vanuit het PGB onder de noemer begeleiding.Verder werken wij via onder aannemerschap samen met de Opgroei Praktijk uit Tilburg.

 Wij hebben per 1 januari 2017 een contract met de gemeente Tilburg afgesloten voor laag specialistische jeugdhulp.Een verwijzing van de huisarts of van de toegang Tilburg of omliggende gemeenten is dan wel noodzakelijk.De kosten worden dan door de gemeente vergoed.

Onze AGB codes zijn de volgende:90 (genezer, niet artsen) en 94 (psychologisch zorgverlener). Lees verder onder kosten.

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen:  NVPA,RBCZ, FVB, NVPMT

EMDR is er nu ook voor volwassenen in onze praktijk.