Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd aan de cliënt of zijn of haar vertegenwoordigers.
 2. De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
 3. erhindering dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak te worden gemeld. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.
 4. Gesprekken met derden, die op verzoek van ouders of vertegenwoordigers plaats vinden, worden in rekening gebracht bij de vertegenwoordigers van de cliënt.
 5. Telefonisch overleg wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
 6. Bij te late betaling kan ( na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.
 7. De MediCas betalingsvoorwaarden zijn daarbij van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.
 8. De betalingsverplichting aan Kindertherapie praktijk Tilburg staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoeding mogelijkheden.
 9. Schriftelijke verslaglegging wordt apart in rekening gebracht.
 10. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatst vinden, deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.
 11. Behandeling uitsluitend op eigen risico.