Kosten

Sinds januari 2017 hebben wij voor de regio Hart van Brabant een contract gesloten met alle gemeenten die daarbinnen vallen. Dit contract is gesloten met Tilburg.Dit betekent dat indien de toegang een beschikking heeft geregeld of wij zelf een beschikking hebben aangevraagd mbv een door u aangeleverde huisartsenbrief, alle kosten worden overgenomen door de gemeente Tilburg of omliggende gemeenten.Mocht u hier geen gebruik van willen of kunnen maken dan zijn er nog andere mogelijkheden als het aanvragen van een PGB of via de aanvullende verzekering. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten binnen de aanvullende verzekering. Het is belangrijk na te vragen of de verzekeraar de beroepsvereniging RBNG, FAGT, FVB, NVPMT dan wel NVPA erkent. Wanneer een van deze beroepsverenigingen wordt erkend is de vergoeding doorgaans op het niveau van de alternatieve zorg. Bedenk daarbij dat veel aangeboden zorg helemaal niet alternatief is, maar dat alleen de therapeut niet BIG geregistreerd is. Sommige verzekeraars vergoeden tot euro 2000 of onbeperkt 100%. Informeer echter altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of ze vergoeden en in welke mate. Bij het afsluiten van een verzekering kan het zeer lonend zijn de verzekeraars op dit onderdeel te vergelijken.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om een persoonsgebonden budget(PGB) te krijgen. De aanvraag daarvoor verloopt via de gemeente. Soms is het ook mogelijk in overleg met school, de rugzak gelden van een kind in te zetten.

Het tarief per sessie vanaf 2016 bedraagt euro 75,00 De intake kosten bedragen eenmalig euro 112,50.

Groepstarief,vanaf 2 kinderen of meer, bedraagt euro 53.Het onderaannemer tarief is euro 85. In geval van een PGB wordt de afgesproken tijd aan (activerende) begeleiding in rekening gebracht. Euro 62,00 per uur.

Via onderaannemerschap werken wij nauw samen met de Opgroei Praktijk te Tilburg.
De tarieven zijn (indien van toepassing) incl. BTW.
De betalings voorwaarden van Medicas zijn van toepassing. http://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

KvK: 17250022

AGB Code:90-031304 / 90-010245

AGB Code 94-013562/ 94-60337 Klachten regeling: Als Psycho-motorisch therapeut ben ik verbonden aan de NVPMT, FVB, RBCZ en de NVPA en houd ik mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Daarvoor ben ik aangesloten bij de NIBIG, een organisatie die zorgdraagt voor de klachten en geschillen regeling. Via het RBCZ register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg(TCZ).Voor de procedure van een klacht kunt u informatie vinden op de website van de FVB of de NVPA.