Wat hebben wij u te bieden

Waaruit bestaat het aanbod:
 • INDIVIDUELE BEHANDELING / BEGELEIDING voor kinderen met gedrags-, sociaal/emotionele- en/of motorische problemen.
  Behandelmethode: Psychomotorische-, spel-, of creatieve therapie.
 • TRAUMA BEHANDELING
  Behandelmethode: EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing ) voor kinderen en jeugdigen met een enkelvoudig trauma.
 • SOCIALE VAARDIGHEDEN TRAINING individueel of in een groep.
  Behandelmethode: Psychomotorische therapie.
 • ROTS EN WATER TRAINING
  Psycho- fysieke weerbaarheidstraining.
 • PEDAGOGICHE VAARDIGHEDEN trainen samen met ouder en kind.
 • PEDAGOGISCHE ADVISERING
Specialisatie:
INDIVIDUELE BEHANDELING/ BEGELEIDING EN/OF SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING voor kinderen met een autisme spectrum stoornis.